Земеделие

От 1993 година фирмата ни отглежда зърнени култури. В момента обработваме около 14 000 дка земеделска земя – собствена и наета в землищата на гр. Съединение, с. Найден Герово и с. Драгомир, Пловдивска област. Това ние постигнахме, благодарение на коректните отношения с нашите арендодатели и наемодатели. Ние продължаваме да наемаме и закупуваме земеделска земя в землищата, където обработваме земя с цел повишаване на ефективността от работата ни. В работата си спазваме добрите земеделски практики, като използваме висококачествени семена, торове и препарати за РЗ. Разполагаме със собствени складови бази в гр. Съединение и с. Драгомир за съхранение на продукцията и заготвяне на семена.

Дейността си обслужваме с 3 трактора CASE, 2 комбайна CASE, 1 трактор К 700, 1 челен товарач  JCB и още 5  по-малко габаритни трактора МТЗ, заедно със съответният прикачен инвентар на утвърдени чужди и български производители в сектора.

Фирмата ни има одобрен и изпълнен проект по мярка 121 за модернизиране на земеделските стопанства на ПРСР. С изпълнението на този проект обновихме частично машинния си парк.

Ние съвсем не смятаме това да е последният ни проект, а напротив. Ще разработваме и други, като ще акцентираме върху доусъвършенстване на технологиите и прецизността на операциите, следвайки новите тенденции в земеделието. А това не може да стане без съвременна и модерна техника, с която в кратки и оптимални срокове да извършваме нужните обработки.

Ще разработим проект и за съвременна складова база, за да подобрим организацията на приемането и експедирането на продукцията, също така да си осигурим по-гъвкава търговска политика. Плоските складове, с които разполагаме в момента, вече няма да са достатъчни да поберат продукцията ни, а също така те не отговарят технологично на изискванията за съхранение и обработка на зърното.

В бъдеще с разрастване на производството, модернизирането на техниката и складовете ни,  ще търсим възможности за експорт на продукцията.

Фирмата ни има изградени добри взаимоотношения с търговци и преработватели на зърнени и маслодайни култури, което от своя страна предопределя успешната реализация на произвежданата продукция.

Зърнопроизводство

Използваме висококачествени български и вносни селектирани семена, като непрекъснато се стремим да постигнем оптимални резултати.

Семепроизводство

Всички сортове са внимателно подбрани и съобразени с нашите почвено-климатични особености. 

Покупка и аренда на земя

Купуваме и наемаме земеделска земя