За нас

Фирмата ни е създадена през 1990 година. Дейността си започнахме с продажба на китайски и руски трактори, резервни части за тях, прикачен инвентар и сервиз на земеделска техника.

През годините се утвърдихме като една от водещите фирми в продажбата на резервни части за трактори за малки и средни стопанства.  

Разполагаме с търговски комплекс в гр. Пловдив, собствена складова база и ремонтна работилница в гр. Съединение (на 20 км северозападно от Пловдив) и с. Драгомир.

През годините се утвърдихме като една от водещите фирми в продажбата на трактори за малки и средни стопанства.

Внасяме и поддържаме богата наличност на оригинални резервни части за китайски трактори и за руски трактори Т25 (Владимировец).

От февруари 2010 година предлагаме резервни части за европейски и американски инвентар, трактори и комбайни с марката ORGAtop на немската фирма Menke.

 

От 1993 година започнахме да развиваме зърнопроизводство. Произвеждаме високо качествени  зърнени и маслодайни култури като: пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, кориандър, рапица, тритикале и други в землищата на гр. Съединение, с. Найден Герово и с. Драгомир, Пловдивска област.

Към момента обработваме 17 000 дка земеделска земя – собствена и наета.

С годините изградихме добри взаимоотношения с търговци и преработватели на зърнени и маслодайни култури, което от своя страна предопределя успешната реализация на произвежданата продукция.

От 2018 година постепенно започнахме да прилагаме No-Till технология за отглеждане на културите ни. Мотивите ни са: Опазване на околната среда, увеличаване на почвеното плодородие и влагозапасеност, спиране на ерозията, икономия на горива, торове и препарати за растителна защита, което води до понижаване на производствените разходи. ВЯРВАМЕ, ЧЕ NO-TILL НЯМА АЛТЕРНАТИВА ПО ОТНОШЕНИЕ ЗДРАВЕТО НА ПОЧВАТА!

От 2021 година сме единствен официален  представител в България на украинската марка сеялки СИВА НОВА No-Till Tehnology. Те са добро, надеждно и бюджетно решение за малки и средни стопанства.