Земеделие

От 1993 година фирмата ни отглежда зърнени култури. В момента обработваме около 17 000 дка земеделска земя – собствена и наета в землищата на гр. Съединение, с. Найден Герово и с. Драгомир, Пловдивска област. Това ние постигнахме, благодарение на коректните отношения с нашите арендодатели и наемодатели. Ние продължаваме да наемаме и закупуваме земеделска земя в землищата, където обработваме земя с цел повишаване на ефективността от работата ни. В работата си спазваме добрите земеделски практики, като използваме висококачествени семена, торове и препарати за РЗ. Разполагаме със собствени складови бази в гр. Съединение и с. Драгомир за съхранение на продукцията и заготвяне на семена.

Фирмата ни има изградени добри взаимоотношения с търговци и преработватели на зърнени и маслодайни култури, което от своя страна предопределя успешната реализация на произвежданата продукция.

Зърнопроизводство

Използваме висококачествени български и вносни селектирани семена, като непрекъснато се стремим да постигнем оптимални резултати.

Семепроизводство

Всички сортове са внимателно подбрани и съобразени с нашите почвено-климатични особености. 

Покупка и аренда на земя

Купуваме и наемаме земеделска земя